خدمات ما در بازرگانی صدرا

خدماتی که شما به آنها نیاز دارید

خدمات تامین ارز حاصل از صادرات

تامین ارز برای واردات کالا و همچنین رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان ایرانی همواره یکی از برزگترین دغدغه ها و چالش های وارکنندگان و همچنین صادرکنندگان می باشد.
ما در گروه تجاری صدرا با تجربه بسیار ارزشمندی که در این زمینه کسب نموده ایم، به خوبی توانسته ایم این دغدغه مهم و اساسی واردکنندگان و صادرکنندگان را تا حد زیادی کاهش دهیم.

هم اکنون درخواست خود را ثبت کنید و یا با ما تماس بگیرید
مشهد - صیادشیرازی ۳ - مجتمع عقیق - بلوک B - واحد ۴۱
تلفن و پست الکترونیک
+۹۸-۵۱۳-۸۳۳-۶۰۴۰ , +۹۸-۹۹۰-۶۲۹-۶۰۴۰ , +۹۸-۹۹۰-۶۲۳-۶۰۴۰ , +۹۸-۹۹۰-۶۳۲-۶۰۴۰
Info@SadraTr.Com