مناقصه ها در گروه تجاری صدرا

آگهی های مناقصه در گروه تجاری صدرا
لیست مناقصات برگزار شده در گروه تجاری صدرا

عنوان مناقصه تاریخ شروع تاریخ پایان مشاهده جزييات
اتوماسیون اداری ۱۳۹۹.۱۱.۲۷ ۱۳۹۹.۱۲.۱۱ مشاهده شرح و دانلود فایلها
خرید ۵۰۰۰ تن قیر صادراتی ۷۰-۶۰ ۱۳۹۹.۱۱.۲۰ ۱۳۹۹.۱۲.۰۵ مشاهده شرح و دانلود فایلها
تامین قیر صادراتی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ مشاهده شرح و دانلود فایلها
آگهی مناقصه کارگزار گمرکی ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مشاهده شرح و دانلود فایلها
مناقصه عمومی اجاره ۳۰ واگن لبه بلند ۵۵ و ۶۵ تن باری شرکت توسعه تجارت توس صدرا ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مشاهده شرح و دانلود فایلها