خدمات ما در بازرگانی صدرا

خدماتی که شما به آنها نیاز دارید

واگذاری و انتقال پروانه های صادراتی

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان <br> رفع تعهد ارزی وارد کنندگان<br>تامین پروانه صادراتی <br><br>روش واگذاری پروانه های صادراتی :<br>شرکت بازرگانی صدرا با آسان کردن فرایند واگذاری پروانه های صادراتی به شرح زیر به وارد کنندگان محترم خدمت ارائه میدهد:<br>۱- درخواست رسمی وارد کننده محترم به شرح (....) در سربرگ شرکت به همراه مهر و امضا و ارسال آن به آدرس (....)<br>۲- بررسی درخواست توسط شرکت صدرا و در صورت تایید ارسال کوتاژهای اعلامی پیرو نامه درخواست واردکننده<br>۳- ارائه لیست کوتاژهای اعلامی شرکت صدرا (پروانه های صادراتی) به بانک عامل ثبت سفارش توسط واردکننده محترم <br>۴- درج میزان کوتاژهای لازم در سامانه جامع تجارت و کارتابل صادرکننده توسط بانک عامل ثبت سفارش <br>۵-تایید صادرکننده در کارتابل سامانه جامع تجارت و پایان فرآیند واگذاری کوتاژ(پروانه صادراتی)

هم اکنون درخواست خود را ثبت کنید و یا با ما تماس بگیرید
مشهد - صیادشیرازی ۳ - مجتمع عقیق - بلوک B
تلفن و پست الکترونیک
+۹۸-۵۱۳-۸۳۳-۶۰۴۰ , +۹۸-۹۹۰-۶۲۹-۶۰۴۰ , +۹۸-۹۹۰-۶۲۳-۶۰۴۰ , +۹۸-۹۹۰-۶۳۲-۶۰۴۰
Info(at)SadraTr.Com