استراتژی صادرات چیست؟

استراتژی صادرات چیست؟

استراتژی صادرات چیست؟ چرا می بایست بر انجام امور صادراتی خود استراتژی داشته باشیم؟ در این مقاله آموزشی صادرات به موارد مهمی که در استراتژی صادرات مهم هستند می پردازیم.

چک لیست استراتژی صادرات
یک استراتژی صادرات مناسب به تعامل شما با تجار ، مشاورین مالی و سازمان های دولتی کمک خواهد کرد.
این امر به شما اطمینان می دهد تا قابلیت های خود را تقویت نموده و از منابع پیشین استفاده کنید.
از هم راستا بودن فعالیت های بازاریابی بین المللی و داخلی خود اطمینان حاصل کنید.
قدرت رقابتی خود را تشخیص داده و ضعف های خود را تقویت کنید.
استراتژی صادرات خود را با اهداف معین ایجاد کنید.
سناریوهایی ایجاد کنید تا نحوه واکنش شرکت تان به تغییرات را ارزیابی نمایید.
استراتژی باید مختصر و در عین حال به روز باشد.
از سایرین بخواهید تا استراتژی شما را ارزیابی کنند.

چرا باید استراتژی تجارت داشته باشیم ؟
ایجاد یک استراتژی صادرات به شما کمک می کند تا اهداف صادرات را تعریف کرده و منابع خود را با آن منابع هماهنگ کنید و از قانون تجارت در جای درست بهره ببرید . استراتژی صادرات به شما کمک می کند تا بخش های مختلفی که کسب و کار شما می­تواند مورد هدف قرار دهد را مدیریت کنید. تمرکز بر منابع موجود به شما کمک می کند تا واکنش های مناسبی به مشتریان جدید داشته باشید.

استراتژی صادرات به تعامل بهتر با ارائه دهندگان خدمات نیز کمک می کند. این استراتژی شما را به عنوان شرکتی با اهداف و برنامه های واقع گرایانه برای دستیابی به آنها از سایرین متمایز می کند.
قرار دادن بخش صادرات در طرح تجاری (Business Plan)
استراتژی صادرات باید با طرح کلی کسب و کار صادرات ( Business Plan ) شرکت شما سازگار باشد. اقدامات صادرات را با اقدامات روزمره هماهنگ کنید تا تداخلی بین فعالیت های داخلی و بین المللی رخ ندهد.

زمینه هایی که مزیت رقابتی قوی تری دارید را انتخاب کنید. این زمینه ها شامل فناوری ، کارمندان یا سیستم های کسب و کار شما می شوند. نحوه استفاده بهینه از آنها برای دستیابی به اهداف را جویا شوید. همچنین تمام ضعف های خود را شناسایی کنید.

عناصر کلیدی استراتژی صادرات کدامند؟
اهداف کلیدی صادرات را مورد تمرکز قرار دهید. از جمله اهداف رایج می توان به موارد زیر اشاره کرد :

دفاع از موقعیت خود در بازار در مقابل صادرکنندگان موجود
کاهش تغییرات تقاضای فصلی
کاهش هزینه های ثابت
بهره مندی از بیشترین ظرفیت تولید
ارزیابی فناوری های جدید
افزایش قابلیت های مدیریتی
تحکیم شهرت بین المللی

ابزارهای صادرات فوق العاده ای در اینترنت وجود دارند که شما می توانید از آنها استفاده کنید. با جستجو در اینترنت می توانید نمونه های بسیاری را پیدا کنید.
از سناریوهای ساده استفاده کنید

وضعیت کسب و کار خود را در بازار ایران ارزیابی کنید. موانع و محدودیت های رشد صادرات شما کدامند؟
آیا می دانید که ایران فقط یک درصد مصرف کنندگان جهان را تشکیل می دهد؟

سه سناریوی ساده را استفاده کرده که به بیشترین رشد برسید.
انواع مختلف بازاریابی را فرا گرفته و اطمینان حاصل کنید که شرکت شما توانایی کافی برای تعهد منابع و رفع نیازهای بازار را دارد.
استراتژی صادرات پیچیده نیست

بهترین استراتژی صادرات ساده و مختصر است. این روند شامل تدوین استراتژی و ارزیابی فرآیند صادرات و همچنین بررسی دستیابی به اهداف می باشد.
اطمینان حاصل کنید که اهداف شما مشخص بوده و تمام افراد دخیل در آنها در استراتژی سهیم هستند.

بعدیمراحل صادرات کالا و اسناد مورد نیاز