مسافت بین ایستگاههای قطار

مسافت بین ایستگاههای قطار
نام کاربری : guest
رمز عبور : guest

همکار گرامی تمامی اطلاعات این بخش توسط پایگاه اطلاعات مکانی راه آهن ایران منتشر شده است.
پس از ورود، از طریق گزینه مسیریابی ، نام دو ایستگاه مورد نظر خود را وارد نمایید. سپس بر روی گزینه مسیریابی کلیک کنید. اطلاعاتی که به شما نمایش داده می شود شامل مسیر ریلی بین دو ایستگاه بر روی نقشه، فاصله هریک از ایستگاهها، کد ایستگاهها و ... خواهد بود