معرفی بازرگانی صدرا

همه آن چیزی که نیاز دارید درباره بازرگانی صدرا بدانید

معرفی بازرگانی صدرا

پیچیدگی روز افزون زنجیره های تامین جهانی می تواند درک دقیق مدیریت لجستیک را برای شما دشوار کند. به همین دلیل ما پاسخی موثر و کارآمدبرای این مسئله با نظر به صرفه جویی در وقت ایجاد کرده ایم.
ماموریت شرکت صدرا فراهم کردن کلیه خدمات مرتبط با صادرات و واردات از قبیل: قرارداد خرید، حمل و نقل ریلی، زمینی، دریایی و هوایی، انبار و انتقال برنامه ریزی شده کالا است.
تمرکز شرکت بر صادرات و واردات کالا برای مشتریان داخلی به کشورهای آسیای مـیانه (Cis) و دیـگر کشـورهای آسـیایی می باشد.
ما همه ی راه حل ها را برای پویا کردن تجارت شما در سطح کشوری، منطقه ای و بین الملل در جهانی که همواره در حال رشد و تغییر می باشد، پیش می بریم.

معرفی بازرگانی صدرا
اهداف و چشم انداز ها

اهداف و چشم انداز ها

مهمترین فعالیت های بازرگانی صدرا

در حال حاضر بازرگانی صدرا بروی فعالیت های زیر بیشترین تمرکز را دارد.

۱.خدمات حمل و نقل (ریلی - جاده ای - هوایی - دریایی)
۲. خدمات باربری ( ترانزیت )
۳- خدمات زنجیره تامین
۴- خدمات گمرکی و ترخیص کالا
۵- نمایندگی مالی محدود
۶- مشاوره بازرگانی
۷- واگذاری و انتقال پروانه های صادراتی

مهمترین فعالیت های بازرگانی صدرا

به خدمات بازرگانی صدرا نیاز دارید؟

در کمتر از چند دقیقه عضو سایت شده و با درخواست خود را ثبت نمایید.

عضویت در وب سایت